วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2559 16:14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  จำนวน  ๑  อัตรา  นั้น  มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

Read 1032 times

Related items