วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560 09:03

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ลงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  จำนวน    อัตรา  นั้น  มหาวิทยาลัยได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรเข้าสอบพร้อมบัตรประชาชนมาในวันสอบ

Read 1233 times

Related items