วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560 13:59

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการนั้น  บัดนี้การเลือกสรรเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรร  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รายงานตัวดังต่อไปนี้

Read 1240 times Last modified on วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560 15:10

Related items