วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560 17:40

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายวัน)  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา (ระยะเวลาในการจ้าง 12  เดือน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read 1208 times Last modified on วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560 17:47