วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 17:05

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายวัน)  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จำนวน  1  อัตรา  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังนี้

Read 620 times