วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 18:08

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน  ๘  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read 1688 times Last modified on วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 18:16