วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560 09:46

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายวัน)  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จำนวน  1  อัตรา  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้

Read 788 times