วันศุกร์, 03 มิถุนายน 2559 10:12

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ครูนาฏศิลป์)

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  (สัญญาจ้างปีต่อปี)  จำนวน  1  อัตรา ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ฝ่ายมัธยมศึกษา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 1673 times Last modified on วันศุกร์, 03 มิถุนายน 2559 12:23