วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561 14:27

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 2 อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 1297 times