วันอังคาร, 30 มกราคม 2561 09:11

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  จำนวน  ๘  อัตรา  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

Read 1167 times

Related items