วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561 10:17

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๐  บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้

Read 1298 times