วันเสาร์, 10 กุมภาพันธ์ 2561 16:33

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (เจ้าหน้าที่ทำงานระหว่างเรียน)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  จำนวน  ๘  อัตรา  ลงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๑  บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้

Read 1005 times

Related items