วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561 09:33

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  2  อัตรา  ลงวันที่  23  มกราคม  2561  บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้

Read 842 times Last modified on วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561 09:37

Related items