วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561 13:57

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 2 อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 1217 times