วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 15:26

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน    อัตรา  ลงวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้

 

Read 695 times Last modified on วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 15:31

Related items