วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 13:57

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  จำนวน  ๑๖  อัตรา  ลงวันที่    มีนาคม  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยฯ        ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

Read 1001 times

Related items