วันเสาร์, 12 พฤษภาคม 2561 10:41

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(คลินิกเทคโนโลยี )

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดคลินิกเทคโนโลยี  

Read 698 times

Related items