วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561 10:34

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (สังกัดคลินิกเทคโนโลยี)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดคลินิกเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  ๑ อัตรา  ลงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้

Read 585 times

Related items