วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561 10:40

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ อัตรา  ลงวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

 

 

*  ในตำแหน่งของกองนโยบายและแผน  จะดำเนินการทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์  เพิ่มเติม  เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้อง LAB ชั้น ๒  อาคารเฉลิมพระเกียรติ(ตึกสีม่วง)

* ผู้สมัครทางไปรษณีย์  โปรดรับบัตรเข้าสอบก่อนวันสอบ  หากไม่สามารถรับบัตรเข้าสอบก่อนวันสอบได้ให้ท่านดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาสอบ

Read 1021 times

Related items