วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561 14:33

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  ประกาศ    วันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑  บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)  ดังนี้

Read 1200 times

Related items