วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 09:31

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ(อ.ภาษาจีน)

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว        ชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาจีน  สังกัดศูนย์ภาษา  จำนวน    อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Read 1198 times

Related items