วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561 10:06

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  จำนวน    อัตรา  นั้น  มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรดัง บัญชีแนบท้ายประกาศนี้   

           ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐
๑๒.๐๐ น.  ห้อง ๑๓๓๑ อาคาร ๑๓ ชั้น ๓

Read 1392 times

Related items