วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 17:06

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ตำแหน่งนิติกร)

Written by

                        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง นิติกร สังกัดงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่  29  มิถุนายน  2561  นั้น  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว        

Read 674 times

Related items