วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 17:13

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Written by

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น มหาวิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้                        

 

Read 1044 times Last modified on วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 17:17

Related items