วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561 15:45

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในวันที่ 20 สิงหาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 2 ชั้น 1  อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บ่มเพาะธุรกิจ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  สอบห้อง LAB   ชั้น  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกสีม่วง)  ตั้งแต่เวลา 09.00 12.00 น.

 

 

Read 1006 times Last modified on วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561 16:50

Related items