วันพฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2561 15:42

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยฯ                ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม  2561  ณ ห้องประชุมกะตะ อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา 09.00 น.

Read 826 times

Related items