วันอังคาร, 11 กันยายน 2561 10:02

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ จำนวน ๕ อัตรา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)  ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

Read 1084 times

Related items