วันอังคาร, 11 กันยายน 2561 16:40

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (ตำแหน่งอาจารย์)

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ อัตรา ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้ว ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์   ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

Read 1149 times Last modified on วันอังคาร, 11 กันยายน 2561 16:43

Related items