วันอังคาร, 18 กันยายน 2561 13:14

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ จำนวน ๕ อัตรา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ     ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

Read 836 times

Related items