วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561 15:40

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จำนวน ๘ อัตรา ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ด้านงานวิจัย  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้ว ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดังนี้

Read 541 times