วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561 16:36

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

Read 559 times Last modified on วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561 16:43

Related items