วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 14:26

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ลงวันที่ 21 กันยายน 2561  บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่ง คนงาน (ชาย) งานอาคารสถานที่และการบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสอบคัดเลือก

Read 545 times

Related items