วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561 08:50

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา นั้น มหาวิทยาลัยฯ    ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

Read 671 times

Related items