วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561 15:20

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการนั้น  บัดนี้การเลือกสรรเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต              จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา  และสถานที่รายงานตัวดังต่อไปนี้

Read 668 times

Related items