วันอังคาร, 12 เมษายน 2559 09:45

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

Written by

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 16 อัตรา ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฎว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดังเอกสารแนบ

Read 1409 times Last modified on วันจันทร์, 18 เมษายน 2559 15:52

Related items