วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 11:16

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (สังกัดคลินิกเทคโนโลยี)

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน        ๑ อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 789 times

Related items