วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 17:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

Read 959 times Last modified on วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561 14:52

Related items