วันพฤหัสบดี, 20 ธันวาคม 2561 09:29

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(คนงาน+ผู้ช่วยช่างทั่วไป)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน    อัตรา  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้

 

Read 491 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 20 ธันวาคม 2561 09:32

Related items