วันพุธ, 26 ธันวาคม 2561 15:37

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(คลินิกเทคโนโลยี)

Written by

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

Read 712 times

Related items