วันพุธ, 09 มกราคม 2562 08:46

ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกและรับโอนมาปฏิบัติราชการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายละเอียดดังนี้

Read 1257 times

Related items