วันเสาร์, 26 มกราคม 2562 10:20

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Written by

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Read 1007 times

Related items