วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562 09:49

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา

 

Read 629 times Last modified on วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562 09:54

Related items