วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2562 10:20

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read 3017 times Last modified on วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2562 16:03

Related items