วันอังคาร, 05 มีนาคม 2562 09:10

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

Written by

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ ผู้สอบกรุณานำบัตรเข้าสอบมาในวันสอบด้วย

Read 929 times