วันเสาร์, 16 มีนาคม 2562 11:38

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

Read 525 times Last modified on วันเสาร์, 16 มีนาคม 2562 14:00

Related items