วันเสาร์, 16 มีนาคม 2562 12:42

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

Read 786 times Last modified on วันเสาร์, 16 มีนาคม 2562 14:01

Related items