วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 16:14

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

Read 555 times Last modified on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 08:07