วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 16:18

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๕ อัตรา ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

Read 480 times Last modified on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 08:11