วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562 11:23

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by

Logo1

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 
ชื่อเอกสาร Word PDF
1. คุณสมบัติ วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์การพิจารณา  ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - pdf icon
2. เกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนการจ้างพิเศษในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - pdf icon
3. แบบเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดาวนโหลด pdf icon
4. ใบสมัคร เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดาวนโหลด pdf icon
Read 393 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562 11:46

Related items