วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559 13:46

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙  จำนวน  ๕  อัตรา  ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดังนี้

Read 1042 times

Related items